อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์ : 055 581 234

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่ระมาด


การปกครอง : อำเภอแม่ระมาด มี 6 ตำบล 57 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่ระมาด
2. ตำบลพระธาตุ
3. ตำบลแม่จะเรา
4. ตำบลสามหมื่น
5. ตำบลขะเนจื้อ
6. ตำบลแม่ตื่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่ระมาด
2. เทศบาลตำบลแม่จะเรา
3. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
63140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด

พื้นที่ : 1,475.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 59,404 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระพุทธรูปหินอ่อนงามซึ้ง กล้วยอบน้ำผึ้งรสดี ประเพณีขึ้นธาตุ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ แหล่งผ้าทอชาวกะเหรี่ยง

พิกัด
16°58′59″N 98°31′0″E

แผนที่อำเภอแม่ระมาดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ