อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย ถนนสุขาภิบาล ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 043 789 133

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกันทรวิชัย


การปกครอง : อำเภอกันทรวิชัย มี 10 ตำบล 183 หมู่บ้าน
1. ตำบลโคกพระ
2. ตำบลท่าขอนยาง
3. ตำบลขามเรียง
4. ตำบลคันธารราษฎร์
5. ตำบลขามเฒ่าพัฒนา
6. ตำบลมะค่า
7. ตำบลกุดใส้จ่อ
8. ตำบลนาสีนวน
9. ตำบลศรีสุข
10. ตำบลเขวาใหญ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโคกพระ
2. เทศบาลตำบลขามเรียง
3. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
9. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
44150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย

พื้นที่ : 372.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 82,680 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กันทรวิชัยเมืองพระ สระบัวคู่บ้าน การเกษตรฟูเฟื่อง พลเมืองอยู่เป็นสุข

พิกัด
16°19′22″N 103°17′48″E

แผนที่อำเภอกันทรวิชัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ