อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ หมู่ที่ 1 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130

โทรศัพท์ : 073 499 015

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปะนาเระ


การปกครอง : อำเภอปะนาเระ มี 10 ตำบล 53 หมู่บ้าน
1. ตำบลปะนาเระ
2. ตำบลพ่อมิ่ง
3. ตำบลท่าข้าม
4. ตำบลบ้านน้ำบ่อ
5. ตำบลบ้านนอก
6. ตำบลบ้านกลาง
7. ตำบลดอน
8. ตำบลคอกกระบือ
9. ตำบลท่าน้ำ
10. ตำบลควน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (2  เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปะนาเระ
2. เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลควน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
94130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ
94190    เฉพาะตำบลควน ตำบลดอน หมู่ 1-2 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส

พื้นที่ : 144.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 47,533 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ หมู่ที่ 1 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130

พิกัด
6°51′36″N 101°29′29″E

แผนที่อำเภอปะนาเระความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ