อําเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ที่ว่าการอําเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม หมู่ที่ 6 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : 042 335 038

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม


การปกครอง : อำเภอประจักษ์ศิลปาคม มี 3 ตำบล 41 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาม่วง
2. ตำบลอุ่มจาน
3. ตำบลห้วยสามพาด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี

พื้นที่ : 144.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,536 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระนามกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชื่นชมผ้าหมี่สีย้อมคราม เลื่องลือนามหลวงปู่ก่ำ ชุ่มฉ่ำห้วยน้ำออกตลอดปี ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่

พิกัด
17°16′22″N 102°59′39″E

แผนที่อําเภอประจักษ์ศิลปาคม