อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี เลขที่ 33 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 039 321 098

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองจันทบุรี

การปกครอง : อำเภอเมืองจันทบุรี มี 11 ตำบล 98 หมู่บ้าน
1. ตำบลตลาด    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลวัดใหม่    มี - หมู่บ้าน
3. ตำบลคลองนารายณ์    มี 14 หมู่บ้าน
4. ตำบลเกาะขวาง    มี 9 หมู่บ้าน
5. ตำบลคมบาง    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลท่าช้าง    มี 12 หมู่บ้าน
7. ตำบลจันทนิมิต    มี 9 หมู่บ้าน
8. ตำบลบางกะจะ    มี 10 หมู่บ้าน
9. ตำบลแสลง    มี 10 หมู่บ้าน
10. ตำบลหนองบัว    มี 11 หมู่บ้าน
11. ตำบลพลับพลา    มี 13 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (3 เทศบาลเมือง, 7 เทศบาลตำบล, 4 อบต.)
1. เทศบาลเมืองจันทบุรี
2. เทศบาลเมืองท่าช้าง
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต
4. เทศบาลตำบลบางกะจะ
5. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
6. เทศบาลตำบลหนองบัว
7. เทศบาลตำบลเกาะขวาง
8. เทศบาลตำบลแสลง
9. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
10. เทศบาลตำบลพลับพลา
11. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
12. องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
22000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี

พื้นที่ : 253.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 129,914 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

พิกัด
12°36′38″N 102°6′15″E

แผนที่อำเภอเมืองจันทบุรีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ