จังหวัดนครราชสีมา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดนครราชสีมา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดนครราชสีมา มี 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครราชสีมา
2. อำเภอแก้งสนามนาง
3. อำเภอขามทะเลสอ
4. อำเภอขามสะแกแสง
5. อำเภอคง
6. อำเภอครบุรี
7. อำเภอจักราช
8. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
9. อำเภอชุมพวง
10. อำเภอโชคชัย
11. อำเภอด่านขุนทด
12. อำเภอเทพารักษ์
13. อำเภอโนนแดง
14. อำเภอโนนไทย
15. อำเภอโนนสูง
16. อำเภอบัวลาย
17. อำเภอบัวใหญ่
18. อำเภอบ้านเหลื่อม
19. อำเภอประทาย
20. อำเภอปักธงชัย
21. อำเภอปากช่อง
22. อำเภอพระทองคำ
23. อำเภอพิมาย
24. อำเภอเมืองยาง
25. อำเภอลำทะเมนชัย
26. อำเภอวังน้ำเขียว
27. อำเภอสีคิ้ว
28. อำเภอสีดา
29. อำเภอสูงเนิน
30. อำเภอเสิงสาง
31. อำเภอหนองบุญมาก
32. อำเภอห้วยแถลง

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา มีดังนี้

1. อำเภอเมืองนครราชสีมา มี 25 ตำบล 234 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลโพธิ์กลาง
 • ตำบลหนองจะบก
 • ตำบลโคกสูง
 • ตำบลมะเริง
 • ตำบลหนองระเวียง
 • ตำบลปรุใหญ่
 • ตำบลหมื่นไวย
 • ตำบลพลกรัง
 • ตำบลหนองไผ่ล้อม
 • ตำบลหัวทะเล
 • ตำบลบ้านเกาะ
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลพุดซา
 • ตำบลบ้านโพธิ์
 • ตำบลจอหอ
 • ตำบลโคกกรวด
 • ตำบลไชยมงคล
 • ตำบลหนองบัวศาลา
 • ตำบลสุรนารี
 • ตำบลสีมุม
 • ตำบลตลาด
 • ตำบลพะเนา
 • ตำบลหนองกระทุ่ม
 • ตำบลหนองไข่น้ำ

2. อำเภอแก้งสนามนาง มี 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน

 • ตำบลแก้งสนามนาง
 • ตำบลโนนสำราญ
 • ตำบลบึงพะไล
 • ตำบลสีสุก
 • ตำบลบึงสำโรง

3. อำเภอขามทะเลสอ มี 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน

 • ตำบลขามทะเลสอ
 • ตำบลโป่งแดง
 • ตำบลพันดุง
 • ตำบลหนองสรวง
 • ตำบลบึงอ้อ

4. อำเภอขามสะแกแสง มี 7 ตำบล 72 หมู่บ้าน

 • ตำบลขามสะแกแสง
 • ตำบลโนนเมือง
 • ตำบลเมืองนาท
 • ตำบลชีวึก
 • ตำบลพะงาด
 • ตำบลหนองหัวฟาน
 • ตำบลเมืองเกษตร

5. อำเภอคง มี 10 ตำบล 156 หมู่บ้าน

 • ตำบลเมืองคง
 • ตำบลคูขาด
 • ตำบลเทพาลัย
 • ตำบลตาจั่น
 • ตำบลบ้านปรางค์
 • ตำบลหนองมะนาว
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลโนนเต็ง
 • ตำบลดอนใหญ่
 • ตำบลขามสมบูรณ์

6. อำเภอครบุรี มี 12 ตำบล 152 หมู่บ้าน

 • ตำบลแชะ
 • ตำบลเฉลียง
 • ตำบลครบุรี
 • ตำบลโคกกระชาย
 • ตำบลจระเข้หิน
 • ตำบลมาบตะโกเอน
 • ตำบลอรพิมพ์
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลลำเพียก
 • ตำบลครบุรีใต้
 • ตำบลตะแบกบาน
 • ตำบลสระว่านพระยา

7. อำเภอจักราช มี 8 ตำบล 109 หมู่บ้าน

 • ตำบลจักราช
 • ตำบลทองหลาง
 • ตำบลสีสุก
 • ตำบลหนองขาม
 • ตำบลหนองพลวง
 • ตำบลศรีละกอ
 • ตำบลคลองเมือง
 • ตำบลหินโคน

8. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มี 5 ตำบล 61 หมู่บ้าน

 • ตำบลช้างทอง
 • ตำบลท่าช้าง
 • ตำบลพระพุทธ
 • ตำบลหนองงูเหลือม
 • ตำบลหนองยาง

9. อำเภอชุมพวง มี 9 ตำบล 133 หมู่บ้าน

 • ตำบลชุมพวง
 • ตำบลประสุข
 • ตำบลท่าลาด
 • ตำบลสาหร่าย
 • ตำบลตลาดไทร
 • ตำบลโนนรัง
 • ตำบลหนองหลัก
 • ตำบลโนนตูม
 • ตำบลโนนยอ

10. อำเภอโชคชัย มี 10 ตำบล 132 หมู่บ้าน

 • ตำบลกระโทก
 • ตำบลพลับพลา
 • ตำบลท่าอ่าง
 • ตำบลทุ่งอรุณ
 • ตำบลท่าลาดขาว
 • ตำบลท่าจะหลุง
 • ตำบลท่าเยี่ยม
 • ตำบลโชคชัย
 • ตำบลละลมใหม่พัฒนา
 • ตำบลด่านเกวียน

11. อำเภอด่านขุนทด มี 16 ตำบล 225 หมู่บ้าน

 • ตำบลกุดพิมาน
 • ตำบลด่านขุนทด
 • ตำบลด่านนอก
 • ตำบลด่านใน
 • ตำบลตะเคียน
 • ตำบลบ้านเก่า
 • ตำบลบ้านแปรง
 • ตำบลพันชนะ
 • ตำบลสระจรเข้
 • ตำบลหนองกราด
 • ตำบลหนองบัวตะเกียด
 • ตำบลหนองบัวละคร
 • ตำบลหินดาด
 • ตำบลห้วยบง
 • ตำบลโนนเมืองพัฒนา
 • ตำบลหนองไทร

12. อำเภอเทพารักษ์ มี 4 ตำบล 61 หมู่บ้าน

 • ตำบลสำนักตะคร้อ
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลบึงปรือ
 • ตำบลวังยายทอง

13. อำเภอโนนแดง มี 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน

 • ตำบลโนนแดง
 • ตำบลโนนตาเถร
 • ตำบลสำพะเนียง
 • ตำบลวังหิน
 • ตำบลดอนยาวใหญ่

14. อำเภอโนนไทย มี 10 ตำบล 133 หมู่บ้าน

 • ตำบลโนนไทย
 • ตำบลด่านจาก
 • ตำบลกำปัง
 • ตำบลสำโรง
 • ตำบลค้างพลู
 • ตำบลบ้านวัง
 • ตำบลบัลลังก์
 • ตำบลสายออ
 • ตำบลถนนโพธิ์
 • ตำบลมะค่า

15. อำเภอโนนสูง มี 16 ตำบล 195 หมู่บ้าน

 • ตำบลโนนสูง
 • ตำบลใหม่
 • ตำบลโตนด
 • ตำบลบิง
 • ตำบลดอนชมพู
 • ตำบลธารปราสาท
 • ตำบลหลุมข้าว
 • ตำบลมะค่า
 • ตำบลพลสงคราม
 • ตำบลจันอัด
 • ตำบลขามเฒ่า
 • ตำบลด่านคล้า
 • ตำบลลำคอหงษ์
 • ตำบลเมืองปราสาท
 • ตำบลดอนหวาย
 • ตำบลลำมูล

16. อำเภอบัวลาย มี 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน

 • ตำบลเมืองพะไล
 • ตำบลโนนจาน
 • ตำบลบัวลาย
 • ตำบลหนองหว้า

17. อำเภอบัวใหญ่ มี 10 ตำบล 122 หมู่บ้าน

 • ตำบลบัวใหญ่
 • ตำบลห้วยยาง
 • ตำบลเสมาใหญ่
 • ตำบลดอนตะหนิน
 • ตำบลหนองบัวสะอาด
 • ตำบลโนนทองหลาง
 • ตำบลกุดจอก
 • ตำบลด่านช้าง
 • ตำบลขุนทอง
 • ตำบลหนองแจ้งใหญ่

18. อำเภอบ้านเหลื่อม มี 4 ตำบล 39 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านเหลื่อม
 • ตำบลวังโพธิ์
 • ตำบลโคกกระเบื้อง
 • ตำบลช่อระกา

19. อำเภอประทาย มี 13 ตำบล 151 หมู่บ้าน

 • ตำบลประทาย
 • ตำบลหนองพลวง
 • ตำบลหันห้วยทราย
 • ตำบลวังไม้แดง
 • ตำบลโนนเพ็ด
 • ตำบลกระทุ่มราย
 • ตำบลนางรำ
 • ตำบลหนองค่าย
 • ตำบลตลาดไทร
 • ตำบลดอนมัน
 • ตำบลทุ่งสว่าง
 • ตำบลโคกกลาง
 • ตำบลเมืองโดน

20. อำเภอปักธงชัย มี 16 ตำบล 215 หมู่บ้าน

 • ตำบลเมืองปัก
 • ตำบลตะคุ
 • ตำบลโคกไทย
 • ตำบลสำโรง
 • ตำบลตะขบ
 • ตำบลนกออก
 • ตำบลดอน
 • ตำบลตูม
 • ตำบลงิ้ว
 •  ตำบลสะแกราช
 • ตำบลลำนางแก้ว
 • ตำบลภูหลวง
 • ตำบลธงชัยเหนือ
 • ตำบลสุขเกษม
 • ตำบลเกษมทรัพย์
 • ตำบลบ่อปลาทอง

21. อำเภอปากช่อง มี 12 ตำบล 219 หมู่บ้าน

 • ตำบลปากช่อง
 • ตำบลกลางดง
 • ตำบลจันทึก
 • ตำบลวังกะทะ
 • ตำบลหมูสี
 • ตำบลหนองสาหร่าย
 • ตำบลขนงพระ
 • ตำบลโป่งตาลอง
 • ตำบลคลองม่วง
 • ตำบลหนองน้ำแดง
 • ตำบลวังไทร
 • ตำบลพญาเย็น

22. อำเภอพระทองคำ มี 5 ตำบล 75 หมู่บ้าน

 • ตำบลสระพระ
 • ตำบลมาบกราด
 • ตำบลพังเทียม
 • ตำบลทัพรั้ง
 • ตำบลหนองหอย

23. อำเภอพิมาย มี 12 ตำบล 212 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลสัมฤทธิ์
 • ตำบลโบสถ์
 • ตำบลกระเบื้องใหญ่
 • ตำบลท่าหลวง
 • ตำบลรังกาใหญ่
 • ตำบลชีวาน
 • ตำบลนิคมสร้างตนเอง
 • ตำบลกระชอน
 • ตำบลดงใหญ่
 • ตำบลธารละหลอด
 • ตำบลหนองระเวียง

24. อำเภอเมืองยาง มี 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน

 • ตำบลเมืองยาง
 • ตำบลกระเบื้องนอก
 • ตำบลละหานปลาค้าว
 • ตำบลโนนอุดม

25. อำเภอลำทะเมนชัย มี 4 ตำบล 59 หมู่บ้าน

 • ตำบลขุย
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลช่องแมว
 • ตำบลไพล

26. อำเภอวังน้ำเขียว มี 5 ตำบล 83 หมู่บ้าน

 • ตำบลวังน้ำเขียว
 • ตำบลวังหมี
 • ตำบลระเริง
 • ตำบลอุดมทรัพย์
 • ตำบลไทยสามัคคี

27. อำเภอสีคิ้ว มี 12 ตำบล 169 หมู่บ้าน

 • ตำบลสีคิ้ว
 • ตำบลบ้านหัน
 • ตำบลกฤษณา
 • ตำบลลาดบัวขาว
 • ตำบลหนองหญ้าขาว
 • ตำบลกุดน้อย
 • ตำบลหนองน้ำใส
 • ตำบลวังโรงใหญ่
 • ตำบลมิตรภาพ
 • ตำบลคลองไผ่
 • ตำบลดอนเมือง
 • ตำบลหนองบัวน้อย

28. อำเภอสีดา มี 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน 

 • ตำบลสีดา
 • ตำบลโพนทอง
 • ตำบลโนนประดู่
 • ตำบลสามเมือง
 • ตำบลหนองตาดใหญ่

29. อำเภอสูงเนิน มี 11 ตำบล 127 หมู่บ้าน

 • ตำบลสูงเนิน
 • ตำบลเสมา
 • ตำบลโคราช
 • ตำบลบุ่งขี้เหล็ก
 • ตำบลโนนค่า
 • ตำบลโค้งยาง
 • ตำบลมะเกลือเก่า
 • ตำบลมะเกลือใหม่
 • ตำบลนากลาง
 • ตำบลหนองตะไก้
 • ตำบลกุดจิก

30. อำเภอเสิงสาง มี 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน

 • ตำบลเสิงสาง
 • ตำบลสระตะเคียน
 • ตำบลโนนสมบูรณ์
 • ตำบลกุดโบสถ์
 • ตำบลสุขไพบูลย์
 • ตำบลบ้านราษฎร์

31. อำเภอหนองบุญมาก มี 9 ตำบล 104 หมู่บ้าน

 • ตำบลหนองบุนนาก
 • ตำบลสารภี
 • ตำบลไทยเจริญ
 • ตำบลหนองหัวแรต
 • ตำบลแหลมทอง
 • ตำบลหนองตะไก้
 • ตำบลลุงเขว้า
 • ตำบลหนองไม้ไผ่
 • ตำบลบ้านใหม่

32. อำเภอห้วยแถลง มี 10 ตำบล 120 หมู่บ้าน

 • ตำบลห้วยแถลง
 • ตำบลทับสวาย
 • ตำบลเมืองพลับพลา
 • ตำบลหลุ่งตะเคียน
 • ตำบลหินดาด
 • ตำบลงิ้ว
 • ตำบลกงรถ
 • ตำบลหลุ่งประดู่
 • ตำบลตะโก
 • ตำบลห้วยแคน
หมายเหตุ จังหวัดนครราชสีมามี 32 อำเภอ, เป็นจังหวัดที่มีอำเภอมากที่สุดในประเทศไทย


อาณาเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง
 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • อุทยานแห่งชาติทับลาน

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี‎
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
 • มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • วิทยาลัยนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 • วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5


ห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา
 • ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
 • ห้างโลตัส สาขานครราชสีมา 1 (ถนนมิตรภาพ)
 • ห้างโลตัส สาขานครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
 • ห้างโลตัส สาขานครราชสีมา 3 (จอหอ)
 • ห้างโลตัส สาขาปากช่อง
 • ห้างโลตัส สาขาบัวใหญ่
 • ห้างโลตัส สาขาพิมาย
 • ห้างโลตัส สาขาโชคชัย
 • ห้างโลตัส สาขาปักธงชัย
 • ห้างโลตัส าขาด่านขุนทด
 • ห้างโลตัส สาขาประทาย
 • ห้างโลตัส สาขาโนนไทย
 • ห้างโลตัส สาขาสีคิ้ว
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครราชสีมา 1 (ถนนมิตรภาพ)
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครราชสีมา 2 (สามแยกปักธงชัย)
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาด่านขุนทด
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปากช่อง
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขานครราชสีมา 1 (ถนนมิตรภาพ)
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขานครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขานครราชสีมา 3 (ตลาดเซฟวัน)
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาปากช่อง
 • ห้างเทอร์มินอล 21 โคราช
 • ห้างเอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย สาขาปากช่อง
 • ห้างคลังพลาซา อัษฎางค์
 • ห้างสรรพสินค้า ฮกกี่ซุปเปอร์สโตร์ พิมาย
 • ห้างสรรพสินค้า ฮกกี่ เมกาสโตร์ พิมาย 2
 • ห้างสรรพสินค้า วิชโก้ โฮลเซล (หัวทะเล)
 • ห้างท็อฟฟี่ โฮลเซลล์ มุขมนตรีปราสาทหินพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เกร็ดความรู้จังหวัดนครราชสีมา
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)
ประชากร : 2,625,794 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 128.13 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสาธร
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสาธร
อักษรย่อ : นม, NMA
อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 30 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 2 แห่ง
พื้นที่ป่า : 1,997,035.87 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 2 แห่ง
อุทยานประวัติศาสตร์ : 1 แห่ง (อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย)
มรดกโลก : 1 แห่ง (ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่)
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานนครราชสีมา)
รหัสไปรษณีย์ : 30000

ศาลาว่าการจังหวัด : ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044 243 798


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ