อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่จริม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ : 054 769 118

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่จริม


การปกครอง : อำเภอแม่จริม มี 5 ตำบล 38 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่จริม
2. ตำบลน้ำปาย
3. ตำบลหนองแดง
4. ตำบลน้ำพาง
5. ตำบลหมอเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองแดง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
55170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม

พื้นที่ : 998.15 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 16,348 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ล่องแก่งน้ำว้า ชาใบหม่อนรสดี เขียวขจีธรรมชาติ ไหว้พระธาตุดอยหงส์

พิกัด
18°42′12″N 101°0′18″E

แผนที่อำเภอแม่จริมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ