อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก หมู่ที่ 2 ถนนควนขนมจีน-มะรุ่ย ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

โทรศัพท์ :  075 681 359, 075 681 361

อาคารที่ว่าการอำเภออ่าวลึก


การปกครอง : อำเภออ่าวลึก มี 9 ตำบล 52 หมู่บ้าน
1. ตำบลอ่าวลึกใต้    มี 7 หมู่บ้าน
2. ตำบลแหลมสัก    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลนาเหนือ    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลคลองหิน    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลอ่าวลึกน้อย    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลอ่าวลึกเหนือ    มี 6 หมู่บ้าน
7. ตำบลเขาใหญ่    มี 5 หมู่บ้าน
8. ตำบลคลองยา    มี 6 หมู่บ้าน
9. ตำบลบ้านกลาง    มี 4 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแหลมสัก
2. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
3. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
81110    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวลึก

พื้นที่ : 773.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 56,524 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นทิวเขาสวย รวยถ้ำล้ำค่า ธาราลือเลื่อง เมืองยางปาล์มดี ภาพเขียนสีดึกดำบรรพ์

พิกัด
8°22′39″N 98°43′18″E

แผนที่อำเภออ่าวลึกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ