อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเขาวง หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

โทรศัพท์ : 043 859 089

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเขาวง

การปกครอง : อำเภอเขาวง มี 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน
1. ตำบลคุ้มเก่า
2. ตำบลสงเปลือย
3. ตำบลหนองผือ
4. ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
5. ตำบลสระพังทอง
6. ตำบลกุดปลาค้าว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกุดสิม
2. เทศบาลตำบลสระพังทอง
3. เทศบาลตำบลสงเปลือย
4. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มเก่า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
46160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาวง

พื้นที่ : 205.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 33,885 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขาวงดงอู่ข้าว สาวผู้ไทงาม น้ำตกพริ้ว ทิวเขาเรียงราย มากมายผ้าห่ม อุดมวัฒนธรรม อ่างวังคำน้ำใส ทฤษฎีใหม่น้ำพระทัยจากในหลวง

พิกัด
16°42′0″N 104°5′24″E

แผนที่อำเภอเขาวงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ