อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

โทรศัพท์ : 077 511 214

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองชุมพร


การปกครอง : อำเภอเมืองชุมพร มี 17 ตำบล 165 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าตะเภา
2. ตำบลถ้ำสิงห์
3. ตำบลหาดพันไกร
4. ตำบลหาดทรายรี
5. ตำบลบางลึก
6. ตำบลวิสัยเหนือ
7. ตำบลตากแดด
8. ตำบลทุ่งคา
9. ตำบลนาชะอัง
10. ตำบลขุนกระทิง
11. ตำบลนาทุ่ง
12. ตำบลบ้านนา
13. ตำบลบางหมาก
14. ตำบลวังใหม่
15. ตำบลท่ายาง
16. ตำบลวังไผ่
17. ตำบลปากน้ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 19 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 9 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลเมืองชุมพร
2. เทศบาลตำบลวังใหม่
3. เทศบาลตำบลขุนกระทิง
4. เทศบาลตำบลนาชะอัง
5. เทศบาลตำบลท่ายาง
6. เทศบาลตำบลบางลึก
7. เทศบาลตำบลหาดทรายรี
8. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร
9. เทศบาลตำบลบางหมาก
10. เทศบาลตำบลวังไผ่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร
12. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
13. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
14. องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
17. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
19. องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
86000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร
86100    เฉพาะตำบลถ้ำสิงห์ ตำบลวิสัยเหนือ ตำบลทุ่งคา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคา
86120    เฉพาะตำบลปากน้ำ ตำบลหาดทรายรี ตำบลท่ายาง หมู่ 1, 9-10 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำชุมพร
86190    เฉพาะตำบลวังใหม่ ตำบลบ้านนา ตำบลขุนกระทิง หมู่ 1-5, 7-8 ตำบลตากแดด หมู่ 7, 9 ตำบลวังไผ่ หมู่ 4, 8, 9, 12 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร

พื้นที่ : 748.39 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 149,530 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เชิดชูกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์ยุวชนทหาร โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ ระบือไกลปะการัง ชื่อดังรังนกนางแอ่น

พิกัด
10°29′35″N 99°10′49″E

แผนที่อำเภอเมืองชุมพรSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...