อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสะเมิง หมู่ที่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250

โทรศัพท์ : 053 487 115

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสะเมิง


การปกครอง : อำเภอสะเมิง มี 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน
1. ตำบลสะเมิงใต้    มี 11 หมู่บ้าน
2. ตำบลสะเมิงเหนือ    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลแม่สาบ    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลบ่อแก้ว    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลยั้งเมิน    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50250    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง

พื้นที่ : 910.48 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,728 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สตรอเบอร์รีรสเยี่ยม ภูเขาสูงเทียมฟ้า ดอกไม้พันธุ์นานา บรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์

พิกัด
18°50′53″N 98°43′57″E

แผนที่อำเภอสะเมิง
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ