อําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์ : 075 445 729

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอช้างกลาง


การปกครอง : อําเภอช้างกลาง มี 3 ตำบล 36 หมู่บ้าน
1. ตำบลช้างกลาง
2. ตำบลสวนขัน
3. ตำบลหลักช้าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหลักช้าง
2. เทศบาลตำบลสวนขัน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี

พื้นที่ : 232.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 28,378 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ตำนานเมืองคล้องช้าง น้ำยางพันธุ์ดี มากมีผลไม้ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

พิกัด
8°22′27″N 99°34′5″E

แผนที่อําเภอช้างกลางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ