อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน หมู่ที่ 3 ถนนปากพะยูน-หารเทา ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

โทรศัพท์ : 074 699 130

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปากพะยูน


การปกครอง : อำเภอปากพะยูน มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน
1. ตำบลปากพะยูน
2. ตำบลดอนทราย
3. ตำบลดอนประดู่
4. ตำบลหารเทา
5. ตำบลเกาะนางคำ
6. ตำบลฝาละมี
7. ตำบลเกาะหมาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปากพะยูน
2. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
3. เทศบาลตำบลดอนทราย
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
5. เทศบาลตำบลดอนประดู่
6. เทศบาลตำบลหารเทา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
93120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน

พื้นที่ : 433.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 50,660 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทะเลสาบงาม เมืองสามแผ่นดิน ถิ่นรังนกนางแอ่น แท่นพระนอนยอดเขา ภูมิลำเนาสัตว์น้ำกร่อย

พิกัด
7°20′30″N 100°19′0″E

แผนที่อำเภอปากพะยูน