อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ถนนทรงฆะศิริ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140

โทรศัพท์ : 042 889 206

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าลี่


การปกครอง : อำเภอท่าลี่ มี 6 ตำบล 41 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าลี่
2. ตำบลหนองผือ
3. ตำบลน้ำทูน
4. ตำบลอาฮี
5. ตำบลโคกใหญ่
6. ตำบลน้ำแคม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าลี่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
42140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่

พื้นที่ : 683 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,932 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุสัจจะเป็นศักดิ์ศรี เมืองคนดีมีคุณธรรม มะค่ายักษ์สูงใหญ่ แก่งโตนน้ำใส น้ำตกห้วยไค้สูงชัน อุดมพืชพันธุ์นานา สมญานามว่าแผ่นดินทอง

พิกัด
17°37′24″N 101°25′18″E

แผนที่อำเภอท่าลี่