อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ว่าการอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางคนที เลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์ : 034 761 572

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางคนที


การปกครอง : อำเภอบางคนที มี 13 ตำบล 101 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางคนที
2. ตำบลกระดังงา
3. ตำบลบางนกแขวก
4. ตำบลบางกุ้ง
5. ตำบลบางยี่รงค์
6. ตำบลบางกระบือ
7. ตำบลบางสะแก
8. ตำบลโรงหีบ
9. ตำบลบ้านปราโมทย์
10. ตำบลดอนมะโนรา
11. ตำบลยายแพง
12. ตำบลบางพรม
13. ตำบลจอมปลวก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกระดังงา
2. เทศบาลตำบลบางนกแขวก
3. เทศบาลตำบลบางกระบือ
4. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
75120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางคนที

พื้นที่ : 65.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 31,045 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ค่ายบางกุ้งคู่เมือง ลือเลื่องโบสถ์ปรกโพธิ์ หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ งามจิตรอาสนวิหาร ลิ้นจี่หวานส้มโอดี วิถีชีวิตพอเพียง

พิกัด
13°28′6″N 99°56′24″E

แผนที่อำเภอบางคนทีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ