อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอตรอน หมู่ที่ 10 ถนนรวมราชกิจ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140

โทรศัพท์ : 055 491 114

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอตรอน


การปกครอง : อำเภอตรอน มี 5 ตำบล 47 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังแดง
2. ตำบลข่อยสูง
3. ตำบลบ้านแก่ง
4. ตำบลน้ำอ่าง
5. ตำบลหาดสองแคว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลตรอน
2. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
53140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตรอน

พื้นที่ : 314.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 33,529 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นอ้อยหวาน ธารน้ำใหญ่ ซิ่นไหมดี มีแหล่งปลา ไร่นาสมบูรณ์ ขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร อลังการไหลแพไฟ

พิกัด
17°28′56″N 100°6′47″E

แผนที่อำเภอตรอนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ