อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี เลขที่ 231 หมู่ที่ 5 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210

โทรศัพท์ : 055 772 506

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบึงสามัคคี

การปกครอง : อำเภอบึงสามัคคี มี 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน
1. ตำบลบึงสามัคคี
2. ตำบลวังชะโอน
3. ตำบลระหาน
4. ตำบลเทพนิมิต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลระหาน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
62210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ระหาน

พื้นที่ : 287.83 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,558 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินดำน้ำดี สามัคคีทั่วเขต การเกษตรก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ

พิกัด
16°11′18″N 99°58′39″E

แผนที่อำเภอบึงสามัคคีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ