อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045 304 092

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเหล่าเสือโก้ก


การปกครอง : อำเภอเหล่าเสือโก้ก มี 4 ตำบล 55 หมู่บ้าน
1. ตำบลเหล่าเสือโก้ก    มี 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลโพนเมือง    มี 17 หมู่บ้าน
3. ตำบลแพงใหญ่    มี 13 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองบก    มี 13 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี

พื้นที่ : 284.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,997 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เหล่าเสือโก้ก ยกพระธรรมนำพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจราษฎร์รัฐ ร่วมขจัดภัยแล้ง แพงใหญ่ชัยอุดม ชื่นชมโพนเมือง รุ่งเรืองหนองบก

พิกัด
15°24′24″N 104°55′24″E

แผนที่อำเภอเหล่าเสือโก้กความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ