อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ หมู่ที่ 11 ถนนพญาเมืองภู ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

โทรศัพท์ : 045 608 153

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอภูสิงห์


การปกครอง : อำเภอภูสิงห์ มี 7 ตำบล 87 หมู่บ้าน
1. ตำบลห้วยตึ๊กชู
2. ตำบลห้วยตามอญ
3. ตำบลโคกตาล
4. ตำบลดงรัก
5. ตำบลละลม
6. ตำบลไพรพัฒนา
7. ตำบลตะเคียนราม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู
2. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลละลม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์

พื้นที่ : 940.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 54,779 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แดนเขื่อนดิน ถิ่นพระพุทธบาท อภิวาทหลวงปู่สรวง โครงการหลวงศูนย์เกษตร เขตผ่านแดนช่องสะงำ งามล้ำธรรมชาติ

พิกัด
14°32′48″N 104°7′54″E

แผนที่อำเภอภูสิงห์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ