อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เลขที่ 170 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 077 288 765

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี


การปกครอง : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มี 11 ตำบล 59 หมู่บ้าน
1. ตำบลตลาด    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลมะขามเตี้ย    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลวัดประดู่    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลขุนทะเล    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลบางใบไม้    มี 5 หมู่บ้าน
6. ตำบลบางชนะ    มี 6 หมู่บ้าน
7. ตำบลคลองน้อย    มี 9 หมู่บ้าน
8. ตำบลบางไทร    มี 4 หมู่บ้าน
9. ตำบลบางโพธิ์    มี 5 หมู่บ้าน
10. ตำบลบางกุ้ง    มี 5 หมู่บ้าน
11. ตำบลคลองฉนาก    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 2 เทศบาลตำบล, 7 อบต.)
1. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2. เทศบาลตำบลวัดประดู่
3. เทศบาลตำบลขุนทะเล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
10. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี
84100    เฉพาะตำบลขุนทะเล รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขุนทะเล

พื้นที่ : 231.15 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 188,671 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุศรีสุราษฎร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี อาหารดีปากน้ำ บึงงามขุนทะเล มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ

พิกัด
9°8′11″N 99°19′13″E

แผนที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ