อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073 212 014

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองยะลา


การปกครอง : อำเภอเมืองยะลา มี 14 ตำบล 80 หมู่บ้าน
1. ตำบลสะเตง
2. ตำบลยะลา
3. ตำบลสะเตงนอก
4. ตำบลลำใหม่
5. ตำบลบุดี
6. ตำบลยุโป
7. ตำบลท่าสาป
8. ตำบลลิดล
9. ตำบลตาเซะ
10. ตำบลหน้าถ้ำ
11. ตำบลบันนังสาเรง
12. ตำบลลำพะยา
13. ตำบลพร่อน
14. ตำบลเปาะเส้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลนครยะลา
2. เทศบาลเมืองสะเตงนอก
3. เทศบาลตำบลบุดี
4. เทศบาลตำบลท่าสาป
5. เทศบาลตำบลลำใหม่
6. เทศบาลตำบลยุโป
7. องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
95000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยะลา
95160    เฉพาะตำบลพร่อน ตำบลลำพะยา ตำบลลำใหม่ ตำบลลิดล รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่

พื้นที่ : 258 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 172,584 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
วัดถ้ำสวย รวยไม้ยางพารา ล้ำค่าหินอ่อน กระท้อนรสดี

พิกัด
6°32′33″N 101°16′59″E

แผนที่อำเภอเมืองยะลาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ