อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา เลขที่ 399 ถนนบ่อพลอย-อู่ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

โทรศัพท์ : 034 510 345

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอห้วยกระเจา

การปกครอง : อำเภอห้วยกระเจา มี 4 ตำบล 73 หมู่บ้าน
1. ตำบลห้วยกระเจา    มี 21 หมู่บ้าน
2. ตำบลวังไผ่    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลดอนแสลบ    มี 24 หมู่บ้าน
4. ตำบลสระลงเรือ    มี 17 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
2. เทศบาลตำบลสระลงเรือ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
71170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต

พื้นที่ : 622.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 33,852 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งหนองนาทะเล เสน่ห์ไทยทรงดำ หัตถกรรมทอผ้า พระปรางค์ล้ำค่าเขารักษ์ เลื่องลือนักวัวลาน ถิ่นฐานรำแคน ดินแดนรำเหย่ย งามเอยประเพณีแห่เทียน

พิกัด
14°19′38″N 99°40′0″E

แผนที่อำเภอห้วยกระเจาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ