อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่วาง เลขที่ 185 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ : 053 928 016

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่วาง

การปกครอง : อำเภอแม่วาง มี 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านกาด    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลทุ่งปี๊    มี 12 หมู่บ้าน
3. ตำบลทุ่งรวงทอง    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลแม่วิน    มี 19 หมู่บ้าน
5. ตำบลดอนเปา    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่วาง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50360    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง

พื้นที่ : 601.68 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 32,013 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แดนหอมหัวใหญ่ พฤกษาลือไกล ท่องไพรแม่วิน งามถิ่นแม่วาง

พิกัด
18°36′46″N 98°46′30″E

แผนที่อำเภอแม่วาง
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ