อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสันติสุข หมู่ที่ 4 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ : 054 767 575

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสันติสุข


การปกครอง : อำเภอสันติสุข มี 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน
1. ตำบลดู่พงษ์
2. ตำบลพงษ์
3. ตำบลป่าแลวหลวง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
55210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดู่พงษ์

พื้นที่ : 416.84 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 15,681 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ประวัติศาสตร์วัวโพง สรงน้ำพระธาตุ อภิวาทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ยึดติดวัฒนธรรมล้านนา

พิกัด
18°54′48″N 100°56′29″E

แผนที่อำเภอสันติสุขความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ