อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 3 ถนนขุนม่วงไข่ขจร ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170

โทรศัพท์ : 054 636 201

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองม่วงไข่


การปกครอง : อำเภอหนองม่วงไข่ มี 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองม่วงไข่
2. ตำบลตำหนักธรรม
3. ตำบลแม่คำมี
4. ตำบลทุ่งแค้ว
5. ตำบลวังหลวง
6. ตำบลน้ำรัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
54170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่

พื้นที่ : 167.67 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 17,162 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ประชาคมเข้มแข็ง เมืองแห่งวัฒนธรรม เลิศล้ำหนองม่วงไข่ เสรีไทยเทิดศักดิ์ศรี ลำไยดีรสหวาน นมัสการพระพุทธจักล้านนาไทย

พิกัด
18°15′53″N 100°11′23″E

แผนที่อำเภอหนองม่วงไข่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ