จังหวัดชัยนาท มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดชัยนาท มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดชัยนาท มี 8 อำเภอ 53 ตำบล 503 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดชัยนาท มีดังนี้
1. อำเภอเมืองชัยนาท
2. อำเภอเนินขาม
3. อำเภอมโนรมย์
4. อำเภอวัดสิงห์
5. อำเภอสรรคบุรี
6. อำเภอสรรพยา
7. อำเภอหนองมะโมง
8. อำเภอหันคา

วัดปากคลองมะขามเฒ่า วัดชื่อดังของจังหวัดชัยนาท

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดชัยนาท มีดังนี้
1. อำเภอเมืองชัยนาท มี 9 ตำบล 82 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลบ้านกล้วย
 • ตำบลท่าชัย
 • ตำบลชัยนาท
 • ตำบลเขาท่าพระ
 • ตำบลหาดท่าเสา
 • ตำบลธรรมามูล
 • ตำบลเสือโฮก
 • ตำบลนางลือ

2. อำเภอเนินขาม มี 3 ตำบล 48 หมู่บ้าน

 • ตำบลเนินขาม
 • ตำบลกะบกเตี้ย
 • ตำบลสุขเดือนห้า
3. อำเภอมโนรมย์ มี 7 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลคุ้งสำเภา
 • ตำบลวัดโคก
 • ตำบลศิลาดาน
 • ตำบลท่าฉนวน
 • ตำบลหางน้ำสาคร
 • ตำบลไร่พัฒนา
 • ตำบลอู่ตะเภา
4. อำเภอวัดสิงห์ มี 7 ตำบล 47 หมู่บ้าน
 • ตำบลวัดสิงห์
 • ตำบลมะขามเฒ่า
 • ตำบลหนองน้อย
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลหนองขุ่น
 • ตำบลบ่อแร่
 • ตำบลวังหมัน
5. อำเภอสรรคบุรี มี 8 ตำบล 92 หมู่บ้าน
 • ตำบลแพรกศรีราชา
 • ตำบลเที่ยงแท้
 • ตำบลห้วยกรด
 • ตำบลโพงาม
 • ตำบลบางขุด
 • ตำบลดงคอน
 • ตำบลดอนกำ
 • ตำบลห้วยกรดพัฒนา
6. อำเภอสรรพยา มี 7 ตำบล 55 หมู่บ้าน
 • ตำบลสรรพยา
 • ตำบลตลุก
 • ตำบลเขาแก้ว
 • ตำบลโพนางดำตก
 • ตำบลโพนางดำออก
 • ตำบลบางหลวง
 • ตำบลหาดอาษา
7. อำเภอหนองมะโมง มี 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองมะโมง
 • ตำบลวังตะเคียน
 • ตำบลสะพานหิน
 • ตำบลกุดจอก
8. อำเภอหันคา มี 8 ตำบล 100 หมู่บ้าน
 • ตำบลหันคา
 • ตำบลบ้านเชี่ยน
 • ตำบลไพรนกยูง
 • ตำบลหนองแซง
 • ตำบลห้วยงู
 • ตำบลวังไก่เถื่อน
 • ตำบลเด่นใหญ่
 • ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดชัยนาท


เกร็ดความรู้จังหวัดชัยนาท

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 2,469.746 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 316,220 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 128.04 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกชัยพฤกษ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นมะตูม
อักษรย่อ : ชน, CNT
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056 411 234


ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------

อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ