อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล ถนนประเทศธุรกิจ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130

โทรศัพท์ : 045 481 177

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอตระการพืชผล


การปกครอง : อำเภอตระการพืชผล มี 23 ตำบล 234 หมู่บ้าน
1. ตำบลตระการพืชผล    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลกระเดียน    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลเกษม    มี 15 หมู่บ้าน
4. ตำบลกุศกร    มี 9 หมู่บ้าน
5. ตำบลขามเปี้ย    มี 12 หมู่บ้าน
6. ตำบลคอนสาย    มี 10 หมู่บ้าน
7. ตำบลโคกจาน    มี 12 หมู่บ้าน
8. ตำบลนาพิน    มี 11 หมู่บ้าน
9. ตำบลนาสะไม    มี 13 หมู่บ้าน
10. ตำบลโนนกุง    มี 12 หมู่บ้าน
11. ตำบลขุหลุ    มี 8 หมู่บ้าน
12. ตำบลตากแดด    มี 10 หมู่บ้าน
13. ตำบลไหล่ทุ่ง    มี 12 หมู่บ้าน
14. ตำบลเป้า    มี 11 หมู่บ้าน
15. ตำบลเซเป็ด    มี 10 หมู่บ้าน
16. ตำบลสะพือ    มี 8 หมู่บ้าน
17. ตำบลหนองเต่า    มี 9 หมู่บ้าน
18. ตำบลถ้ำแข้    มี 9 หมู่บ้าน
19. ตำบลท่าหลวง    มี 9 หมู่บ้าน
20. ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา    มี 12 หมู่บ้าน
21. ตำบลกุดยาลวน    มี 7 หมู่บ้าน
22. ตำบลบ้านแดง    มี 9 หมู่บ้าน
23. ตำบลคำเจริญ    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 23 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 22 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลตระการพืชผล
2. องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลตระการพืชผล
12. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
13. องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
15. องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
16. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
18. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้
19. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
20. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
21. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน
22. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
23. องค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล

พื้นที่ : 1,465.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 121,744 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ตระการเมืองข้าวหอม พร่ำพร้อมวัฒนธรรม งามล้ำหอไตร พระเจ้าใหญ่วัดศรี มากมีเกลือสินเธาว์ ถิ่นเก่าบ้านขุหลุ เชิดชูพุทธศาสน์ อุดมชาติด้วยพืชผล

พิกัด
15°36′44″N 105°1′19″E

แผนที่อำเภอตระการพืชผลความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ