อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาตาล หมู่ที่ 16 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 34170

โทรศัพท์ : 045 305 084

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาตาล


การปกครอง : อำเภอนาตาล มี 4 ตำบล 64 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาตาล    มี 18 หมู่บ้าน
2. ตำบลพะลาน    มี 14 หมู่บ้าน
3. ตำบลกองโพน    มี 13 หมู่บ้าน
4. ตำบลพังเคน    มี 19 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
2. องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขมราฐ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอเขมราฐ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสาละวัน สปป.ลาว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเขมราฐ

รหัสไปรษณีย์ 
34170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ

พื้นที่ : 191.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,415 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อล้ำค่า ภูถ้ำทองเด่นสง่า เกาะแก่งงามตา สูงค่าโบราณคดี

พิกัด
15°54′18″N 105°16′36″E

แผนที่อำเภอนาตาลเกร็ดความรู้อำเภอนาตาล
- อำเภอนาตาลเป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ