อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย หมู่ที่ 9 ถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250

โทรศัพท์ : 044 608 072

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพลับพลาชัย


การปกครอง : อําเภอพลับพลาชัย มี 5 ตำบล 67 หมู่บ้าน
1. ตำบลสะเดา
2. ตำบลป่าชัน
3. ตำบลจันดุม
4. ตำบลสำโรง
5. ตำบลโคกขมิ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
2. เทศบาลตำบลจันดุม
3. เทศบาลตำบลโคกขมิ้น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านพลับพลา

พื้นที่ : 306.67 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 44,971 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ตำนานหลักหิน ถิ่นมโหรี มีผ้าไหมงาม ลุ่มลำตาเตียว

พิกัด
14°43′48″N 103°10′6″E

แผนที่อําเภอพลับพลาชัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ