อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง
ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร เลขที่ 3 ถนนเทศบาล 1 ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

โทรศัพท์ : 077 341 055

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านนาสาร


การปกครอง : อำเภอบ้านนาสาร มี 11 ตำบล 65 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาสาร    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลพรุพี    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลทุ่งเตา    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลลำพูน    มี 7 หมู่บ้าน
5. ตำบลท่าชี    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลควนศรี    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลควนสุบรรณ    มี 7 หมู่บ้าน
8. ตำบลคลองปราบ    มี 5 หมู่บ้าน
9. ตำบลน้ำพุ    มี 6 หมู่บ้าน
10. ตำบลทุ่งเตาใหม่    มี 8 หมู่บ้าน
11. ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 6 อบต.)
1. เทศบาลเมืองนาสาร
2. เทศบาลตำบลพรุพี
3. เทศบาลตำบลคลองปราบ
4. เทศบาลตำบลท่าชี
5. เทศบาลตำบลควนศรี
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร
84240    เฉพาะตำบลควนสุบรรณ หมู่ 3, 5, 7 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม
84270    เฉพาะตำบลควนศรี ตำบลพรุพี รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พรุพี

พื้นที่ : 839.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 70,125 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เงาะโรงเรียนชื่อเฟื่อง รวยเหมืองแร่ แท้น้ำผึ้ง น่าทึ่งปลาเม็งยำ เลิศล้ำถ้าผา เพลินตาน้ำตกสวย งดงามด้วยอุทยาน

พิกัด
8°48′2″N 99°21′51″E

แผนที่อำเภอบ้านนาสารความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ