อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ 717 หมู่ 2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

โทรศัพท์ : 053 457 029

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอไชยปราการ


การปกครอง : อำเภอไชยปราการ มี 4 ตำบล 44 หมู่บ้าน
1. ตำบลปงตำ    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลศรีดงเย็น    มี 18 หมู่บ้าน
3. ตำบลแม่ทะลบ    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองบัว    มี 11 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลไชยปราการ
2. เทศบาลตำบลหนองบัว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50320    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ

พื้นที่ : 510.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 50,994 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระเจ้าพรหมสร้างเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำตับเต่า เมืองเก่าไชยปราการ

พิกัด
19°43′56″N 99°8′25″E

แผนที่อำเภอไชยปราการความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ