อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพานทอง หมู่ที่ 4 ถนนพานทอง-หัวไผ่ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

โทรศัพท์ : 038 451 110

อาคารที่ว่าการอำเภอพานทอง


การปกครอง : อำเภอพานทอง มี 11 ตำบล 52 หมู่บ้าน
1. ตำบลพานทอง    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลหนองตำลึง    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลมาบโป่ง    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองกะขะ    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองหงษ์    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลโคกขี้หนอน    มี 5 หมู่บ้าน
7. ตำบลบ้านเก่า    มี 7 หมู่บ้าน
8. ตำบลหน้าประดู่    มี 5 หมู่บ้าน
9. ตำบลบางนาง    มี 9 หมู่บ้าน
10. ตำบลเกาะลอย    มี 6 หมู่บ้าน
11. ตำบลบางหัก    มี 4 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพานทอง
2. เทศบาลตำบลหนองตำลึง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ 
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
20160    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง

พื้นที่ : 173.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 75,510 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองอิฐแกร่ง แหล่งเกษตร เขตอุตสาหกรรม คุณธรรมหมอพระ ศิลปะช่างทอง

พิกัด
13°28′14″N 101°5′49″E

แผนที่อำเภอพานทองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ