อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140

โทรศัพท์ : 056 539 108

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านไร่


การปกครอง : อำเภอบ้านไร่ มี 13 ตำบล 136 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านไร่
2. ตำบลเมืองการุ้ง
3. ตำบลทัพหลวง
4. ตำบลหนองบ่มกล้วย
5. ตำบลห้วยแห้ง
6. ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
7. ตำบลคอกควาย
8. ตำบลบ้านบึง
9. ตำบลวังหิน
10. ตำบลหูช้าง
11. ตำบลเจ้าวัด
12. ตำบลหนองจอก
13. ตำบลแก่นมะกรูด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านไร่
2. เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
61140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่
61180    เฉพาะตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ตำบลเมืองการุ้ง ตำบลวังหิน ตำบลหนองจอก ตำบลหนองบ่มกล้วย ตำบลหูช้าง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง

พื้นที่ : 3,621.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 68,111 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ห้วยขาแข้ง แหล่งผ้าทอ หน่อไม้สด สับปะรดฉ่ำ ถ้ำหลายแห่ง แหล่งชาวเขา

พิกัด
15°5′2″N 99°31′16″E

แผนที่อำเภอบ้านไร่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ