อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท์ : 055 613 362

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองสุโขทัย


การปกครอง : อำเภอเมืองสุโขทัย มี 10 ตำบล 97 หมู่บ้าน
1. ตำบลธานี
2. ตำบลเมืองเก่า
3. ตำบลบ้านสวน
4. ตำบลบ้านกล้วย
5. ตำบลวังทองแดง
6. ตำบลปากแคว
7. ตำบลปากพระ
8. ตำบลยางซ้าย
9. ตำบลตาลเตี้ย
10. ตำบลบ้านหลุม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
2. เทศบาลตำบลเมืองเก่า
3. เทศบาลตำบลบ้านสวน
4. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
64000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย
64210    เฉพาะตำบลวังทองแดง ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ้านกล้วย หมู่ 8 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า
64220    เฉพาะตำบลตาลเตี้ย ตำบลบ้านสวน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านสวน

พื้นที่ : 581.47 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 102,359 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กำเนิดอักษรไทย เล่นไฟลอยกระทง สรีดภงส์แหล่งเก็บน้ำ ลายครามสังคโลก มรดกโลกล้ำค่า พระแม่ย่าพ่อขุนราม ของงามตู้ไม้แกะสลัก อาณาจักรสุโขทัย

พิกัด
17°0′28″N 99°49′23″E

แผนที่อำเภอเมืองสุโขทัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ