อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสุคิริน หมู่ที่ 4 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190

โทรศัพท์ : 073 656 071

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสุคิริน


การปกครอง : อำเภอสุคิริน มี 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน
1. ตำบลสุคิริน
2. ตำบลมาโมง
3. ตำบลเกียร์
4. ตำบลภูเขาทอง
5. ตำบลร่มไทร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสุคิริน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
96190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุคิริน

พื้นที่ : 513 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 26,530 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลายประเพณี ที่สร้างตน ต้นลำธาร หวานผลไม้ ใต้เหมืองทอง

พิกัด
5°56′20″N 101°46′14″E

แผนที่อำเภอสุคิรินความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ