อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนครหลวง เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์ : 035 359 947

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนครหลวง


การปกครอง : อำเภอนครหลวง มี 12 ตำบล 74 หมู่บ้าน
1. ตำบลนครหลวง
2. ตำบลพระนอน
3. ตำบลท่าช้าง
4. ตำบลสามไถ
5. ตำบลบ่อโพง
6. ตำบลคลองสะแก
7. ตำบลบ้านชุ้ง
8. ตำบลหนองปลิง
9. ตำบลปากจั่น
10. ตำบลบางพระครู
11. ตำบลแม่ลา
12. ตำบลบางระกำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนครหลวง
2. เทศบาลตำบลอรัญญิก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง

พื้นที่ : 198.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 36,616 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาท นครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย

พิกัด
14°27′51″N 100°36′20″E

แผนที่อำเภอนครหลวง