อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 035 244 450

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพระนครศรีอยุธยา


การปกครอง : อำเภอพระนครศรีอยุธยา มี 21 ตำบล 113 หมู่บ้าน
1. ตำบลหอรัตนไชย
2. ตำบลประตูชัย
3. ตำบลไผ่ลิง
4. ตำบลคลองสวนพลู
5. ตำบลหันตรา
6. ตำบลกะมัง
7. ตำบลท่าวาสุกรี
8. ตำบลบ้านรุน
9. ตำบลหัวรอ
10. ตำบลบ้านป้อม
11. ตำบลปากกราน
12. ตำบลเกาะเรียน
13. ตำบลภูเขาทอง
14. ตำบลคลองสระบัว
15. ตำบลสำเภาล่ม
16. ตำบลบ้านเกาะ
17. ตำบลสวนพริก
18. ตำบลบ้านใหม่
19. ตำบลคลองตะเคียน
20. ตำบลลุมพลี
21. ตำบลวัดตูม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 13 อบต.)
1. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2. เทศบาลเมืองอโยธยา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
13. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
14. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ : 130.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 139,688 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองหลวงเก่า ชนเผ่าโบราณ สืบสานงานท้องถิ่น แผ่นดินมรดกโลก

พิกัด
4°21′8″N 100°34′36″E

แผนที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ