อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่แตง เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

โทรศัพท์ : 053 470 674

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่แตง


การปกครอง : อำเภอแม่แตง มี 13 ตำบล 120 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่แตง    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลสันมหาพน    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลขี้เหล็ก    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลช่อแล    มี 6 หมู่บ้าน
5. ตำบลแม่หอพระ    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลสบเปิง    มี 13 หมู่บ้าน
7. ตำบลสันป่ายาง    มี 6 หมู่บ้าน
8. ตำบลบ้านเป้า    มี 7 หมู่บ้าน
9. ตำบลป่าแป๋    มี 13 หมู่บ้าน
10. ตำบลเมืองก๋าย    มี 5 หมู่บ้าน
11. ตำบลบ้านช้าง    มี 5 หมู่บ้าน
12. ตำบลกื้ดช้าง    มี 8 หมู่บ้าน
13. ตำบลอินทขิล    มี 19 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 7 อบต.)
1. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
2. เทศบาลตำบลแม่แตง
3. เทศบาลตำบลสันมหาพน
4. เทศบาลตำบลแม่หอพระ
5. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
6. เทศบาลตำบลอินทขิล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50150    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง
50330    เฉพาะตำบลสันป่ายาง ตำบลสบเปิง หมู่ 2-9, 12-13 รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง

พื้นที่ : 1,362.78 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 80,795 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แดนน้ำสามแม่ ล่องแพขี่ช้าง แอ่วอ่างแม่งัด กาดนัดแม่มาลัย โป่งเดือดใหญ่ล้ำค่า หมอกฟ้าห้วยน้ำดัง มนต์ขลังเมืองแกน ท่องแดนถ้ำบัวตอง

พิกัด
19°7′19″N 98°56′37″E

แผนที่อำเภอแม่แตงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ