อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาดูน หมู่ที่ 6 ถนนกลางเมือง ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180

โทรศัพท์ : 043 797 110


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาดูน


การปกครอง : อำเภอนาดูน มี 9 ตำบล 94 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาดูน
2. ตำบลหัวดง
3. ตำบลหนองไผ่
4. ตำบลพระธาตุ
5. ตำบลหนองคู
6. ตำบลกู่สันตรัตน์
7. ตำบลดงบัง
8. ตำบลดงยาง
9. ตำบลดงดวน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาดูน
2. เทศบาลตำบลหนองไผ่
3. เทศบาลตำบลหัวดง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
44180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาดูน

พื้นที่ : 248.45 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 37,390 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี

พิกัด
15°42′50″N 103°13′37″E

แผนที่อำเภอนาดูนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ