อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ถนนปัทมานนท์ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180

โทรศัพท์ : 043 561 080

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอจตุรพักตรพิมาน


การปกครอง : อำเภอจตุรพักตรพิมาน มี 12 ตำบล 150 หมู่บ้าน
1. ตำบลหัวช้าง
2. ตำบลหนองผือ
3. ตำบลดงแดง
4. ตำบลเมืองหงส์
5. ตำบลลิ้นฟ้า
6. ตำบลโคกล่าม
7. ตำบลน้ำใส
8. ตำบลศรีโคตร
9. ตำบลดงกลาง
10. ตำบลดู่น้อย
11. ตำบลอีง่อง
12. ตำบลป่าสังข์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (7 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน
2. เทศบาลตำบลหัวช้าง
3. เทศบาลตำบลเมืองหงส์
4. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
5. เทศบาลตำบลดงแดง
6. เทศบาลตำบลหนองผือ
7. เทศบาลตำบลโคกล่าม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
9. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน

พื้นที่ : 522 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 79,171 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ตำนานเศียรคชสาร เล่าขานปรางค์กู่ เชิดชูวัฒนธรรม งามล้ำหลักเมือง ลือเลื่องเมืองหงส์ ธำรงงามน้ำใจ น้ำใสห้วยกุดแดง แดนแห่งพรหมพิมาน

พิกัด
15°50′42″N 103°33′24″E

แผนที่อำเภอจตุรพักตรพิมานความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ