อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120

โทรศัพท์ : 042 791 379

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวานรนิวาส


การปกครอง : อำเภอวานรนิวาส มี 14 ตำบล 183 หมู่บ้าน
1. ตำบลวานรนิวาส
2. ตำบลหนองแวง
3. ตำบลนาซอ
4. ตำบลหนองสนม
5. ตำบลคูสะคาม
6. ตำบลกุดเรือคำ
7. ตำบลเดื่อศรีคันไชย
8. ตำบลหนองแวงใต้
9. ตำบลขัวก่าย
10. ตำบลคอนสวรรค์
11. ตำบลธาตุ
12. ตำบลนาคำ
13. ตำบลอินทร์แปลง
14. ตำบลศรีวิชัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวานรนิวาส
2. เทศบาลตำบลหนองแวง
3. เทศบาลตำบลกุดเรือคำ
4. เทศบาลตำบลหนองสนม
5. เทศบาลตำบลคูสะคาม
6. เทศบาลตำบลนาซอ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
12. องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย
14. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
15. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส

พื้นที่ : 1,001.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 126,315 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
วานรเมืองธรรมะ วัดเสพระตะเคียนใหญ่ หินเหิบไหมมัดหมี่ คอนศรีข้าวเหม่าหวาน หนองม่วงงานแข่งเรือ ม่วนเหลือบุญพระเวสสันดร ออนซอนอ่างเก็บน้ำห้วยโทง

พิกัด
17°37′56″N 103°45′7″E

แผนที่อำเภอวานรนิวาสความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ