อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ : 034 511 040

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองกาญจนบุรี


การปกครอง : อำเภอเมืองกาญจนบุรี มี 13 ตำบล 101 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านเหนือ    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลบ้านใต้    มี - หมู่บ้าน
3. ตำบลปากแพรก    มี 13 หมู่บ้าน
4. ตำบลท่ามะขาม    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลแก่งเสี้ยน    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองบัว    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลลาดหญ้า    มี 7 หมู่บ้าน
8. ตำบลวังด้ง    มี 12 หมู่บ้าน
9. ตำบลช่องสะเดา    มี 7 หมู่บ้าน
10. ตำบลหนองหญ้า    มี 9 หมู่บ้าน
11. ตำบลเกาะสำโรง    มี 9 หมู่บ้าน
12. ตำบลบ้านเก่า    มี 15 หมู่บ้าน
13. ตำบลวังเย็น    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (2 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2. เทศบาลเมืองปากแพรก
3. เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
4. เทศบาลตำบลลาดหญ้า
5. เทศบาลตำบลหนองบัว
6. เทศบาลตำบลท่ามะขาม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
10. องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า
13. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
15. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
71000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี
71190    เฉพาะตำบลหนองบัว ตำบลวังด้ง ตำบลลาดหญ้า ตำบลช่องสะเดา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า

พื้นที่ : 1,236.28 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 169,737 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สุสานสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า เรื่องเล่าสงครามเก้าทัพ งามสรรพสวนศรีนครินทร์ แดนถิ่นประวัติศาสตร์ ชมธรรมชาติแม่น้ำแคว

พิกัด
14°0′12″N 99°33′0″E

แผนที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ