อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง ถนนโคกม่วง-บ้านเหนือ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230

โทรศัพท์ : 074 501 108

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคลองหอยโข่ง


การปกครอง : อำเภอคลองหอยโข่ง มี 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน
1. ตำบลคลองหอยโข่ง    มี 7 หมู่บ้าน
2. ตำบลทุ่งลาน    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลโคกม่วง    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลคลองหลา    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลทุ่งลาน
2. เทศบาลตำบลโคกม่วง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง
90110    เฉพาะตำบลคลองหลา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่

พื้นที่ : 274.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,073 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระพุทธลาภดำรงค์ เรือนที่ประทับทรงงาน ตำนานเมืองศิลปิน สนามบินนานาชาติ สวยสะอาดอ่างเก็บน้ำ เลื่องลือนามถิ่นขุนคล่อง

พิกัด
6°53′57″N 100°23′19″E

แผนที่อำเภอคลองหอยโข่งความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ