อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด เลขที่ 229 หมู่ที่ 5 ถนนบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

โทรศัพท์ : 039 511 483

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองตราด


การปกครอง : อำเภอเมืองตราด มี 14 ตำบล 97 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางพระ
2. ตำบลห้วยแร้ง
3. ตำบลแหลมกลัด
4. ตำบลวังกระแจะ
5. ตำบลชำราก
6. ตำบลอ่าวใหญ่
7. ตำบลตะกาง
8. ตำบลห้วงน้ำขาว
9. ตำบลท่ากุ่ม
10. ตำบลหนองคันทรง
11. ตำบลท่าพริก
12. ตำบล หนองโสน
13. ตำบลเนินทราย
14. ตำบลหนองเสม็ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลเมืองตราด
2. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
3. เทศบาลตำบลชำราก
4. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
5. เทศบาลตำบลตะกาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
23000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตราด

พื้นที่ : 938.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 93,363 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศูนย์นัดพบภาคีพัฒนา บูรณาการแหล่งทุนใกล้บ้าน สืบสานเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวีราษฎรดีทุกตำบล

พิกัด
12°13′54″N 102°30′48″E

แผนที่อำเภอเมืองตราดSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...