อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด เลขที่ 229 หมู่ที่ 5 ถนนบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

โทรศัพท์ : 039 511 483

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองตราด


การปกครอง : อำเภอเมืองตราด มี 14 ตำบล 97 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางพระ
2. ตำบลห้วยแร้ง
3. ตำบลแหลมกลัด
4. ตำบลวังกระแจะ
5. ตำบลชำราก
6. ตำบลอ่าวใหญ่
7. ตำบลตะกาง
8. ตำบลห้วงน้ำขาว
9. ตำบลท่ากุ่ม
10. ตำบลหนองคันทรง
11. ตำบลท่าพริก
12. ตำบล หนองโสน
13. ตำบลเนินทราย
14. ตำบลหนองเสม็ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลเมืองตราด
2. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
3. เทศบาลตำบลชำราก
4. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
5. เทศบาลตำบลตะกาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
23000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตราด

พื้นที่ : 938.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 93,363 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศูนย์นัดพบภาคีพัฒนา บูรณาการแหล่งทุนใกล้บ้าน สืบสานเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวีราษฎรดีทุกตำบล

พิกัด
12°13′54″N 102°30′48″E

แผนที่อำเภอเมืองตราดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ