อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120

โทรศัพท์ : 055 681 655

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีสำโรง


การปกครอง : ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง มี 13 ตำบล 118 หมู่บ้าน
1. ตำบลคลองตาล
2. ตำบลวังลึก
3. ตำบลสามเรือน
4. ตำบลวังทอง
5. ตำบลราวต้นจันทร์
6. ตำบลบ้านนา
7. ตำบลวังใหญ่
8. ตำบลนาขุนไกร
9. ตำบลบ้านซ่าน
10. ตำบลเกาะตาเลี้ยง
11. ตำบลบ้านไร่
12. ตำบลทับผึ้ง
13. ตำบลวัดเกาะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศรีสำโรง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
12. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
64120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง

พื้นที่ : 565.73 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 68,574 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ธรรมชาติสวยสม ถ้ำลมถ้ำวัง พระเครื่องดังลือชา เมืองใบยาสุดยอด ถั่วทอดสองร้อยปี แดนคนดีศรีสำโรง

พิกัด
17°9′53″N 99°51′43″E

แผนที่อำเภอศรีสำโรงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ