อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ หมู่ที่ 11 ถนนเฝ้าไร่-โพนพิสัย ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43230

โทรศัพท์ : 0 4241 7235

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเฝ้าไร่

การปกครอง : อำเภอเฝ้าไร่ มี 5 ตำบล 73 หมู่บ้าน
1. ตำบลเฝ้าไร่
2. ตำบลนาดี
3. ตำบลหนองหลวง
4. ตำบลวังหลวง
5. ตำบลอุดมพร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
43120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย

พื้นที่ : 255.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 50,858 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ

พิกัด
18°1′6″N 103°18′12″E

แผนที่อำเภอเฝ้าไร่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ