อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง เลขที่ 6 ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074 611 805

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองพัทลุง


การปกครอง : อำเภอเมืองพัทลุง มี 14 ตำบล 145 หมู่บ้าน
1. ตำบลคูหาสวรรค์
2. ตำบลนาโหนด
3. ตำบลเขาเจียก
4. ตำบลพญาขัน
5. ตำบลท่ามิหรำ
6. ตำบลร่มเมือง
7. ตำบลโคกชะงาย
8. ตำบลตำนาน
9. ตำบลนาท่อม
10. ตำบลท่าแค
11. ตำบลปรางหมู่
12. ตำบลควนมะพร้าว
13. ตำบลลำปำ
14. ตำบลชัยบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 10 เทศบาลตำบล, 3 อบต.)
1. เทศบาลเมืองพัทลุง
2. เทศบาลตำบลเขาเจียก
3. เทศบาลตำบลพญาขัน
4. เทศบาลตำบลโคกชะงาย
5. เทศบาลตำบลร่มเมือง
6. เทศบาลตำบลตำนาน
7. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ
8. เทศบาลตำบลท่าแค
9. เทศบาลตำบลปรางหมู่
10. เทศบาลตำบลนาโหนด
11. เทศบาลตำบลนาท่อม
12. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
13. องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
93000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง

พื้นที่ : 436.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 120,648 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองพัทลุงน่าอยู่ มุ่งสู่ศูนย์กลางการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ปลอดยาเสพติด พิชิตคอรัปชัน เป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาชาวบ้าน บริการสารสนเทศ เศรษฐกิจยั่งยืน สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พิกัด
7°37′6″N 100°4′24″E

แผนที่อำเภอเมืองพัทลุงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ