อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเชียงยืน ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 043 781 340

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเชียงยืน


การปกครอง : อำเภอเชียงยืน มี 8 ตำบล 116 หมู่บ้าน
1. ตำบลเชียงยืน
2. ตำบลโพนทอง
3. ตำบลหนองซอน
4. ตำบลดอนเงิน
5. ตำบลกู่ทอง
6. ตำบลนาทอง
7. ตำบลเสือเฒ่า
8. ตำบลเหล่าบัวบาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเชียงยืน
2. เทศบาลตำบลโพนทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเสือเฒ่า
7. องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
44160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน

พื้นที่ : 289 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 60,612 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เชียงยืนเมืองพระใหญ่ ใฝ่ใจวัฒนธรรม ทอผ้าดำและเสื่อกก มรดกไหมมัดหมี่ ประเพณีบุญเบิกฟ้า งามธาราเริงทอง

พิกัด
16°24′29″N 103°6′19″E

แผนที่อำเภอเชียงยืน



ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------



อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ