อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอไชยา ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

โทรศัพท์ : 077 431 144

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอไชยา


การปกครอง : อำเภอไชยา มี 9 ตำบล 54 หมู่บ้าน
1. ตำบลตลาดไชยา    มี 5 หมู่บ้าน
2. ตำบลพุมเรียง    มี 5 หมู่บ้าน
3. ตำบลเลม็ด    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลเวียง    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลทุ่ง    มี 8 หมู่บ้าน
6. ตำบลป่าเว    มี 6 หมู่บ้าน
7. ตำบลตะกรบ    มี 5 หมู่บ้าน
8. ตำบลโมถ่าย    มี 6 หมู่บ้าน
9. ตำบลปากหมาก    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลตลาดไชยา
2. เทศบาลตำบลพุมเรียง
3. เทศบาลตำบลเวียง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไชยา

พื้นที่ : 1,004.63 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 51,760 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระบรมธาตุคู่เมือง รุ่งเรืองพุทธศาสน์ พุทธทาสปราชญ์โลก สวนโมกขพลาราม ลือนามศรีวิชัย ผ้าไหมพุมเรียง ทะเลเคียงหาดทราย แหล่งซื้อขายไข่เค็ม

พิกัด
9°23′12″N 99°12′0″E

แผนที่อำเภอไชยาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ