อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพิมาย หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

โทรศัพท์ : 044 471 617

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพิมาย


การปกครอง : อำเภอพิมาย มี 12 ตำบล 212 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง    มี 21 หมู่บ้าน
2. ตำบลสัมฤทธิ์    มี 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลโบสถ์    มี 27 หมู่บ้าน
4. ตำบลกระเบื้องใหญ่    มี 11 หมู่บ้าน
5. ตำบลท่าหลวง    มี 12 หมู่บ้าน
6. ตำบลรังกาใหญ่    มี 20 หมู่บ้าน
7. ตำบลชีวาน    มี 10 หมู่บ้าน
8. ตำบลนิคมสร้างตนเอง     มี 22 หมู่บ้าน
9. ตำบลกระชอน    มี 21 หมู่บ้าน
10. ตำบลดงใหญ่    มี 20 หมู่บ้าน
11. ตำบลธารละหลอด    มี 14 หมู่บ้าน
12. ตำบลหนองระเวียง    มี 20 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพิมาย
2. เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พิมาย

พื้นที่ : 896.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 127,883 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นอุตสาหกรรม เครื่องหวายงามล้ำค่า กระยาสารทรสเด็ด เป็ดย่างรสดี ผัดหมี่พิมาย ยอดมวยไทยยักษ์สุข สนุกพายเรือแข่ง แหล่งแมวสีสวาท ปราสาทหินถิ่นไทรงาม เรืองนามประเพณี วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธวิมายะ

พิกัด
15°13′14″N 102°29′9″E

แผนที่อำเภอพิมายความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ